Prodej pozemků (orná půda a lesní pozemek), k.ú. Závratec a Třemošnice nad Doubravou, obec Třemošnice

Značka: MSPH 88 INS 21520 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

31.05.2022
30.06.2022

Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci dlužníka Davida Chládka, bytem Odolena Voda, U Radnice 455, PSČ 250 70 (MSPH 88 INS 21520/2021).

Nabízeny k odkupu jsou následující pozemky dlužníka:

 

 • LV č. 728, k.ú. Závratec, obec Třemošnice, a to:

 

–           spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na pozemku parc. č. 413/1 – orná půda o výměře 7176 m2,

–           spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na pozemku parc. č. 439 – orná půda o výměře 4431 m2,

–           spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na pozemku parc. č. 441– orná půda o výměře 3090 m2,

 

 • k.ú. Třemošnice nad Doubravou, obec Třemošnice, a to spoluvlastnický podíl na:

 

–           spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na pozemku parc. č. 160/2 – lesní pozemek o výměře 8929 m2, zapsaný na LV č. 728,

–           spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na pozemku parc. č. 160/3 – ostatní plocha o výměře 7200 m2, zapsaný na LV č. 879,

 

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim.

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Davida Chládka případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 30. června 2022 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: liska@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci. Za účelem rychlosti a jednoduchosti prodeje upřednostňuje insolvenční správce takové zájemce, kteří budou mít zájem o odkup veškerého výše specifikovaného nemovitého majetku jako celku.

Lze však činit nabídky i na jednotlivé listy vlastnictví nebo na jednotlivé pozemky. V takovém případě je třeba v cenové nabídce specifikovat rovněž to, ke kterému konkrétnímu majetku se nabídka vztahuje. Následná kupní smlouva, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, a to s přihlédnutím k výše specifikovaným podmínkám.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese – liska@ak-kt.cz nebo na telefonu 733 533 660. K žádosti Vám budou zaslány následující přílohy: listy vlastnictví,  usnesení o vyslovení souhlasu s prodejem mimo dražbu a usnesení o úpadku dlužníka. Znalecký posudek v této věci nebyl vyhotovován.


Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!