Prodej pozemku p.č. 192/1– trvalý travní porost o výměře 594 m2 v k.ú. a obci Rapšach, okres Jindřichův Hradec

Značka: KSCB 26 INS 764/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Jihočeský kraj

Nemovité věci

15.02.2023
31.03.2023

Prodej nemovitosti dlužníka z majetkové podstaty ins. dlužníka: Simona Kubatováinsolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSCB 26 INS 764/2020

Jedná se majetek:

 • Prodej nemovitosti – pozemek p.č. 192/1– trvalý travní porost o výměře 594 m2 v k.ú. a obci Rapšach, okres Jindřichův Hradec.

Nabídky podávejte elektronicky na e-mail: info@mtn-insolvence.cz nebo do datové schránky ins. správce 2wuupvw nebo v listinné podobě poštou – adresa: MTN-Insolvence v.o.s., Korunní 2206/127, 130 00 Praha 3

Podmínky prodeje:

 1. Prodej zájemci s  nejvyšší nabídnutou kupní cenou, min. cena je určena znaleckým posudkem 70.000,- Kč.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat označení „prodej Rapšach, IŘ Kubatová“, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště, kontakty – tel.č., e-mail) a nabídku kupní ceny.
 3. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
 4. Kupující hradí správní poplatek na návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

MTN-Insolvence v.o.s., insolvenční správce


Přílohy:

Informace o zadavateli

MTN Insolvence info@mtn-insolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!