Prodej pozemků (převážně zemědělské půdy) – k.ú. Molenburk a obec Vysočany

Značka: KSBR 54 INS 34903/2013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

22.03.2021
15.05.2021

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci dlužníka Jany Vlačuhové, nar. 9. 1. 1962, bytem Brno – Střed, Husova 165/5, PSČ 603 00 (KSBR 54 INS 34903/2013).

Nabízeny k odkupu jsou následující pozemky dlužníka:

 • LV č. 414, k.ú. Molenburk, obec Vysočany, a to:
 • – pozemek parc. č. 7 – o výměře 989 m2, orná půda,
  – pozemek parc. č. 21 – o výměře 1342 m2, orná půda,
  – pozemek parc. č. 36 – o výměře 2561 m2, orná půda,
  – pozemek parc. č. 64/1 – o výměře 3211 m2, orná půda,
  – pozemek parc. č. 68/6 – o výměře 1513 m2, orná půda,
  – pozemek parc. č. 566/15 – o výměře 2771 m2, trvalý travní porost,
  – pozemek parc. č. 566/20 – o výměře 1281 m2, trvalý travní porost,
  – pozemek parc. č. 567/1 – o výměře 3845 m2, trvalý travní porost,
  – pozemek parc. č. 568 – o výměře 3273 m2, trvalý travní porost,

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko.

 • LV č. 493, k.ú. Molenburk, obec Vysočany, a to podíl o velikosti id. 1/2 na následujících nemovitých věcech:
 • – pozemku parc. č. 405/16 – trvalý travní porost o výměře 3589 m2,
  – pozemku parc. č. 747/1 – zahrada o výměře 317 m2,
  – pozemku parc. č. 747/4 – zahrada o výměře 162 m2,
  – pozemku parc. č. 747/5 – zahrada o výměře 179 m2,
  – pozemku parc. č. 747/15 – orná půda o výměře 234 m2,

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko.

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Jany Vlačuhové případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 14. května 2021 včetně, a to písemně na adresu JUDr. Tomáš Truschinger, insolvenční správce, Bašty 413/2, 602 00 Brno, v uzavřené obálce, na níž bude uvedeno „Nabídka – nemovité věci – dlužník Jana Vlačuhová“. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci (tyto jsou prodávány jako celek). Za účelem rychlosti a jednoduchosti prodeje upřednostňuje insolvenční správce takové zájemce, kteří budou mít zájem o odkup veškerého výše specifikovaného nemovitého majetku jako celku. Lze však činit nabídky i na jednotlivé listy vlastnictví, v takovém případě je třeba v cenové nabídce specifikovat také to, ke kterému konkrétnímu majetku se nabídka vztahuje. Následná kupní smlouva, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, a to s přihlédnutím k výše specifikovaným podmínkám. Příslušné listy vlastnictví a znalecké posudky jsou v přílohách inzerátu.

Na obrázcích jsou toliko dva ze všech nabízených pozemků.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese: sasinova@ak-kt.cz.

Přílohy:            

– LV č. 414

– LV č. 493

-znalecký posudek – LV č. 414

-znalecký posudek – LV č. 493

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!