Prodej pozemku s garáží, Veselí nad Moravou, ul. Rumunská

Značka: KSBR 27 INS 9662 / 2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

12.10.2021
12.11.2021

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D., jako insolvenční správce dlužnice Aleny Sirnicové, řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 9662 / 2017, tímto nabízí k odkupu následující:

– pozemek parc. č. 4331/9, o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na LV č. 4781, k. ú. Veselí-Předměstí, obec Veselí nad Moravou,
– mobilní plechová garáž umístěná na pozemku parc. č. 4331/9, o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsaném na LV č. 4781, k. ú. Veselí-Předměstí, obec Veselí nad Moravou.

Pozemek je zastavěn plechovou garáží. Podlaha garáže je z betonové mazaniny na podkladních panelech. Stáří garáže je dle odborného odhadu cca 30 let. Půdorys garáže cca 3 x 5 m. V garáži je proveden rozvod světelné el. energie (byl ale odpojen od sítě).

Obě položky budou prodány dohromady jako jeden celek. Prodej nejvyšší nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Termín pro podání nabídek je do 12. 11. 2021 na e-mail: insolvence@chalupecka.cz.

V případě dotazů kontaktujte tel. č. 737 58 59 38 či e-mail: insolvence@chalupecka.cz.


Informace o zadavateli

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D. insolvence@chalupecka.cz Zemské právo 1574/3, Praha 15-Hostivař, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!