Pozemek 105 m2 v k.ú. Brandlín, obci Volfířov, okres Jindřichův Hradec

Cena: 50000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

02.02.2022
28.02.2022

Mgr. Ing. Hana Müllerová, insolvenční správce v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 60 INS 225 / 2020, nabízí k prodeji:

Pozemek parcelní číslo 625/13 v katastrálním území Brandlín (obec Volfířov, okr. Jindřichův Hradec) o výměře 105 m2, evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, zeleň. Pozemek, situovaný v chatové lokalitě nad západním břehem rybníka Chytrov, je ve funkčním celku s navazujícími pozemky jiného vlastníka a chatou jiného vlastníka. Na části pozemku se nachází stavba jiného vlastníka. Pozemek je bez přístupové cesty – přístup je možný pouze přes pozemky jiného vlastníka příp. z lesního pozemku ve spoluvlastnictví měst a obcí (bez řádné přístupové cesty). Přístup k pozemku přes pozemky jiného vlastníka není právně ošetřen.

 

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena: 50.000 Kč.

Lhůta pro podávání nabídek končí 28.2.2022, 10:00 hod.

 

Nabídky se podávají:

 • písemně na adresu sídla insolvenčního správce Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň
 • nebo e-mailem na hana.mullerova@basto.cz
 • nebo do datové schránky insolvenčního správce – ID DS: zyuyanf.

 

Nabídkový list je k dispozici na vyžádání u insolvenčního správce.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu. Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené/oznámené podmínky prodeje, včetně práva dodatečně vyzvat uchazeče o koupi k navýšení nabídek.


Informace o zadavateli

Hana Müllerová basto@basto.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!