prodej pozemku v k. ú. Častolovice

Značka: KSHK 41 INS 15651/2015

Cena: nabídněte Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

16.01.2020
15.01.2021

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Leoše Tichého, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 15651/2015 nabízí insolvenční správkyně  k prodeji pozemek dlužníka:

Pozemek parc. č. 852/6, ostatní plocha (neplodná půda, rozsáhlé chráněné území), vým. 567 m2, v obci a k.ú. Častolovice, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, na listu vlastnictví 946.

Pozemek byl v soupisu majetkové podstaty oceněn na 32.250,- Kč. Nejnižší nabídková cena není stanovena. Pozemky budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku s tím, že kupní cena musí být zaplacena nejpozději při uzavření kupní smlouvy.

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: stankova.ak@email.cz, do předmětu uveďte „KSHK 41 INS 15651/2015 – nabídka“.

 

V nabídce sdělte: předmět koupě a nabízenou kupní cenu, jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Insolvenční správkyně  si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu.

Vyřizuje: JUDr. Danuše Polláková Staňková

Tel: 606614681

Informace o zadavateli

Danuše Polláková Staňková stankova.ak@email.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!