Prodej pozemku v k.ú. Fryčovice

Značka: KSOS 25 INS 4455/2020

Cena: 200000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

15.08.2022
25.06.2023

Insolvenční správce v rámci řízení vedeného pod sp.zn. KSOS 25 INS 4455/2020  nabízí k prodeji nemovitý majetek dlužníků v kat.území Fryčovice, zapsaný na LV 873, vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, konkrétně:

1) pozemek parc. 41 trvalý travní porost o výměře 482 m2

Jedná se o pozemek v okrese Frýdek-Místek, obec Fryčovice. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup k pozemku je přes parcelu č. 45/1, v šíři pouze cca 1,3 m (pozemek ve vlastnictví obce Fryčovice). Vzdálenost do centra obce cca 600 m. Klidná lokalita k rekreaci či bydlení. Na LV vázne věcné břemeno, jež bude ze strany dlužníka vymazáno. Pozemek je rovinatý a nachází se na něm trvalé porosty. V Územním plánu zařazen v plochách SO (smíšené obytné), přístup na pozemek je však úzký – 1,3 m2, což omezuje možnost výstavby. Na pozemku stojí sloup vedení NN a přes pozemek vede vzdušné vedení NN.

Znalecký posudkem č. 7287-447/2022 byl pozemek oceněn na částku 328.000,- kč. Znalecký posudek je možné si vyžádat u IS.

Podmínky nabídkového řízení:

1) Minimální nabídková kupní cena ve výši 200.000,- Kč. Nemovitost bude prodána zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku.

Cenová nabídka bude zaslána nejpozději do 15.6.2023 do 10:00 hod 

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce (jméno a příjmení/název, r.č./IČ, bydliště/sídlo) a uvedení nabízené kupní ceny. Pozemek bude prodán tak jak stojí a leží. Podané nabídky jsou závazné. Nabídka nechť je označena v záhlaví „Nabídka kupní ceny – k.ú. Fryčovice“

Nabídka bude zaslána na e-maily insolvenčního správce: lukacova@insolvenceok.cz, aaalukacova@gmail.com 

2) Prodej podléhá souhlasu zástupce věřitelů a insolvenčního soudu.

3) Insolvenční správce si tímto vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

4) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s prodejem (poplatek za návrh na vklad do KN) hradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena se Zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku dle stanovených podmínek po vyslovení souhlasu ze strany insolvenčního soudu a zástupce věřitelů. Kupní cena je splatná ve lhůtě do 5 dnů od potvrzení nabídky ze strany insolvenčního správce, ve které bude uvedeno číslo účtu majetkové podstaty a další podmínky složení kupní ceny.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Mgr. Kateřinu Lukáčovou, na tel: 773 464 417, případně na emailu: lukacova@insolvenceok.cz.

O výsledcích nabídkového řízení budete informováni nejpozději do 25.6.2023 prostřednictvím emailu.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!