Prodej pozemku v k.ú. Jáchymov

Značka: KSPL 56 INS 204/2021

Cena: 325000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Jáchymov

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

19.10.2021
17.11.2021

Insolvenční správce JUVENTUS insolvenční v.o.s. (ohlášený společník Mgr. Radim Janoušek) nabízí v rámci zpeněžování následující majetek:

 • pozemek parc. č. 2191/16, zahrada o výměře 101 m2, zapsáno na LV č. 430, v k. ú. Jáchymov
 • pozemek parc. č. 2197/4, zahrada o výměře 112 m2, zapsáno na LV č. 430, v k. ú. Jáchymov
 • pozemek parc. č. 5386, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 123 m2,

 

to vše zapsáno na LV č. 430, v k. ú. Jáchymov

 

Jedná se o pozemky v obci Jáchymov, okres Karlovy Vary, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části města. Pozemky jsou v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Ve městě Jáchymov dle informací ČSÚ se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Jáchymov jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „BI – bydlení individuální“. S ohledem na skutečnost, že se jedná o volně přístupné pozemky, nebude insolvenčním správcem realizována prohlídka.

Zpeněžení výše uvedených nemovitých věcí bude realizováno mimo dražbu, na základě pokynu zajištěného věřitele, když minimální prodejní cena je stanovena znaleckým posudkem na částku ve výši 325.000,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem s nejvyšší předloženou nabídkou. K vybrání zájemce bude přistoupeno v rámci elektronické aukce, ve které bude mít každý z účastníků možnost učinit nabídku kupní ceny a tu popřípadě zvyšovat s ohledem na nabídky jiných zájemců.

Zájemce se může účastnit této elektronické aukce za předpokladu, že složí jistotu před zahájením aukce ve výši 15% nabízené kupní ceny na účet majetkové podstaty. Zájemci s nejvyšší nabídkou bude poté tato jistota započtena na kupní cenu, která musí být zaplacena do 60 dnů od skončení aukce. Neúspěšným zájemcům bude složená jistota obratem vrácena.

Inzerce bude probíhat 30 dnů, elektronická aukce se bude konat do 20 dnů od skončení inzerce.

Ohledně veškerých informací, zaslání znaleckého posudku či sdělení informací pro provedení složení jistoty se na nás neváhejte obrátit na emailu: pavlikova@juventus-insolvencni.cz.


Informace o zadavateli

JUVENTUS insolvenční v.o.s. info@juventus-insolvencni.cz Šantova, Olomouc, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!