Prodej pozemků v k.ú. Královice, okres Hlavní město Praha , LV č. 352 a 393

Značka: MSPH 99 INS 23898/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Kralovice, Praha-Královice, Česko

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

08.11.2021
08.12.2021

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s., IČ: 269 19 877, se sídlem Čechyňská 361/16, Trnitá, 602 00 Brno, dlužníka EURO DEVELOPMENT KRÁLOVICE, s.r.o., IČO: 02004461, sídlem Ječná 550/1, Nové Město, 120 00 Praha 2, (dále jen „EDK“) sp.zn. MSPH 99 INS 21647/2020
a dlužníka EURO DEVELOPMENT PROJECT 1, s.r.o., IČO: 03839133, sídlem Ječná 550/1, Nové Město, 120 00 Praha 2, (dále jen „EDP1“) sp.zn. MSPH 99 INS 23898/2020, (EDK a EDP1 dále společně jako „Dlužníci“), vyhlašuje výběrové řízení na prodej majetku ve vlastnictví výše uvedených dlužníků.

I. Předmět výběrového řízení
Předmětem výběrového řízení jsou níže specifikované nemovitosti sepsané v soupisech majetkové podstaty, a to u dlužníka:

EDK
– pozemky parc. číslo 377/3, 377/7, 377/8, 377/9, 377/11, 377/12, 380/18 a 380/19, vše v katastrálním území Královice, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 352; vlastníkem uvedených pozemků je společnost EDK, tyto pozemky byly sepsány do majetkové podstaty EDK a tvoří položky soupisu majetkové podstaty EDK (viz. ISIR, MSPH 99 INS 21647/2020-B-11)
– pozemky parc. číslo 324/98, 324/99, 324/103, 324/104, 324/105 a 324/107, vše v katastrálním území Královice, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 352; vlastníkem uvedených pozemků je společnost EDK, tyto pozemky byly sepsány do majetkové podstaty EDK a tvoří položky soupisu majetkové podstaty EDK (viz. ISIR, MSPH 99 INS 21647/2020-B-11)

EDP1
– pozemky parc. číslo 380/11, 380/12, 380/13 380/15 a 380/16, vše v katastrálním území Královice, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 393 pro uvedené k.ú.; vlastníkem uvedených pozemků je společnost EDP1, tyto pozemky byly sepsány do majetkové podstaty EDP1 a tvoří položky soupisu majetkové podstaty EDP1 (viz. ISIR, MSPH 99 INS 23898/2020-B-10)
– pozemky parc. číslo 324/97, 324/100, 324/101, 324/102, 324/106 a 324/108, vše v katastrálním území Královice, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 393; vlastníkem uvedených pozemků je společnost EDP1, tyto pozemky byly sepsány do majetkové podstaty EDP1 a tvoří položky soupisu majetkové podstaty EDP1 (viz. ISIR, MSPH 99 INS 23898/2020-B-10)
(dále jen „Pozemky“)

Předmětem výběrového řízení jsou dále liniové stavby, sepsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka:
EDK
Páteřní vedení inženýrských sítí a jejich přípojky na jednotlivé stavební pozemky, a to konkrétně vedení dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a vodovodního řadu včetně vodovodních a kanalizačních přípojek tak, jak jsou tyto zakresleny v geodetických zaměřeních, které provedla společnost RSGeo-pro s.r.o., IČ: 016 30 962, se sídlem Varšavská 947/16, 120 00 Praha (dále jen „RSGeo-pro s.r.o.“), dále elektroměrové pilíře pro umístění elektroměru a pro napojení elektrického vedení pro každý jednotlivý stavební pozemek a dále (pozemní) přístupové komunikace na jednotlivé pozemky z veřejných komunikací (dále jen „Komunikace“), ledaže Komunikace jsou součástí příslušných pozemků.
(dále jen „Inženýrské sítě“)

Bližší podmínky vyhlášeného výběrového řízení jsou přílohou tohoto inzerátu a jsou zcela závazné pro všechny zájemce. K nabídkám zájemců, kteří striktně a v plném rozsahu nedodrží podmínky vyhlášeného výběrového řízení nebude přihlíženo.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!