Prodej pozemků v k.ú. Kyjov – KSBR 32 INS 8186 / 2020

Značka: KSBR 32 INS 8186 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

08.12.2020
31.01.2021

Insolvenční správce dle pokynu zajištěného věřitele nabízí ke zpeněžení přímým prodejem mimo dražbu tyto pozemky dlužníka:

pozemek p.č. 3301/34, o výměře 123m2, ostatní plocha
pozemek p.č. 3432/3, o výměře 252m2, zahrada
pozemek p.č. 3494/35, o výměře 2105m2, orná půda
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, k.ú. Kyjov, LV 2804

Dle znaleckého posudku vypracovaného k datu 5.8.2019 činí obvyklá cena nemovitostí 65.000,-Kč. Znalecký posudek je zveřejněn v insolvenčním rejstříku, případně je možné jej zaslat emailem na vyžádání.

Podmínky zpeněžení:

 • prodej všech pozemků současně
 • nejvyšší nabídce
 • kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy na bankovní účet insolvenčního řízení
 • kupující nese veškeré náklady spojené se zpeněžením
 • insolvenční správce a zajištěný věřitel jsou oprávněni odmítnout veškeré učiněné nabídky

Zpeněžení podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Nabídky s úplnou identifikací zájemce a nabízenou kupní cenou nechť jsou zaslány emailem nebo dopisem do 31. 1. 2021 (včetně).

Kontakt na insolvenčního správce: insolvence@akparma.cz

Informace o zadavateli

Jan Parma insolvence@akparma.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!