Prodej pozemků v k.ú. Nové Mitrovice a Mítov

Značka: KSPL 52 INS 30996/2012

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

22.08.2019
21.08.2020

Insolvenční správkyně dlužníka Radka Lindy, nar. 7.3.1979, bytem Nepomuk, Plzeňská 580,  JUDr. Lenka Žídková, se sídlem Praha 2, Slezská 2033/11, sp.zn. KSPL 52 INS 30996/2012, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu nemovitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkami č. 2 a 3, a to:

Položka č. 2. –     pozemek parc.č. 443/1 o výměře 1529 m2, pozemek parc. č.444 o výměře 1642 m2, pozemek parc.č. 445 o výměře 1416 m2 v k.ú. Nové Mitrovice, obec Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih, zapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-jih na LV č. 324.

Položka č. 3 –     pozemek parc.č. 489/2 o výměře 822 m2 orná půda, pozemek parc. č.490 o výměře 4890 m2 orná půda, pozemek parc.č. 492/1 o výměře 216 m2 ostatní plocha, vše v k.ú. Mítov, obec Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih, zapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-jih na LV č. 255.

Podmínky prodeje:

 • prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu
 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,
 • veškeré náklady spojené s převzetím a převodem předmětu prodeje hradí kupující,
 • předmět prodeje se prodává úhrnkem, tzn. bez záruky za případně vady v místě, kde se nachází
 • kupující přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákona

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 23.9. 2019

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, identifikační údaje zájemce o koupi a současně nabízenou kupní cenu, na email : spravce@zidkova.com, případně písemně na adresu sídla ins. správkyně.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

 

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 06.01.2024 Ústecký kraj 198000 Kč Nejvyšší nabídka
  03.12.2023 10.12.2023 Pardubický kraj 50000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 01.01.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!