Prodej pozemků v k. ú. Pašovice na Moravě, obec Pašovice

Značka: KSBR 29 INS 4989/2015

Cena: 162000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Pašovice, Česko

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

13.01.2022
28.02.2022

Prodej pozemků o výměře 397 m2, obec Pašovice:

 • č. 259, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, o výměře 221 m2
 • č. 2072/2, orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, o výměře 176 m2

vše zapsáno v katastrálním území Pašovice na Moravě, obec Pašovice, okres Uherské Hradiště, na listu vlastnictví č. 762, katastrální úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod.

CENA:

162.000,- Kč (nebo nejvyšší nabídce)

Popis:

Jedná se o pozemky ležící v Přírodním parku Prakšická vrchovina. Pozemky se nacházejí v západní zastavěné části obce Pašovice. Jde o sousedící travnaté pozemky. Pozemek parc. č. st. 259 je na severovýchodní straně ohraničený zpevněnou komunikací a na jihovýchodní straně zděným domem. Na travnatém pozemku se nachází studna. Pozemek parc. č. 2072/2 je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1966/1, který je ve vlastnictví obce Pašovice.

Přípojky IS (elektřina a kanalizace) jsou v dosahu. Voda je získávána ze studny.

V případě nabídek, resp. dotazů, kontaktujte insolvenčního správce:

KONREO, v. o. s.

 

Upozornění:

Prodej je realizován v rámci zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 29 INS 4989/2015.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. Podle §295 odst. 3 IZ může insolvenční soud k návrhu dané osoby z uvedného zákazu stanovit výjimku.


Informace o zadavateli

KONREO, v.o.s. KONREO, v.o.s. kancelar@konreo.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.08.2022 31.12.2022 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.08.2022 30.09.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.08.2022 17.09.2022 Olomoucký kraj 1 Kč Nejvyšší nabídka
  16.08.2022 31.08.2022 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!