prodej pozemků v k. ú. Rožmitál

Značka: KSHK 45 INS 6356/2015

Cena: 95000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

18.10.2021
17.11.2021

Insolvenční správkyně JUDr. Danuše Polláková Staňková zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSHK 45 INS 6356/2015  pozemky sepsané  do majetkové podstaty dlužníků Ing. Jaroslav Jakl a Jana Jaklová jako položka soupisu č. 6:

 • pozemek označený jako p.č. 704/15,
 • pozemek označený jako p.č. 720/4,
 • pozemek označený jako p.č. 704/7,

vše v katastrálním území Rožmitál. Uvedené nemovité věci jsou zapsány na LV č. 2418 pro kat. území Rožmitál, obec Broumov u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod

 

Podrobnější popis je uveden v přiloženém odborném vyjádření, cena obvyklá činí 95.000,- Kč.

Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce, s tím že nejnižší nabídková cena činí 95.000,- Kč.

Prodej bude uskutečněn za těchto podmínek:

 • pozemky budou prodány jako celek, tj. společně jednou smlouvou
 • pozemky budou prodány nejvyšší nabídce;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky
 • prodej je podmíněn souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu

 

Podrobnější informace případně poskytne Mgr. Jakub Barton (tel.: 777 892 239)

Své nabídky zasílejte prostřednictvím emailu na info@insolvenciagroup.cz do 17.11.2021. Do předmětu uveďte: „ KSHK 45 INS 6356/2015, pozemky, nabídka


Přílohy:

Informace o zadavateli

Danuše Polláková Staňková stankova.ak@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!