Prodej pozemků v k.ú. Vysoká u Havlíčkova, obec Vysoká

kancelar@konreo.cz

Prodej pozemků v k.ú. Vysoká u Havlíčkova, obec Vysoká

Nabízíme v rámci probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.: KSPA 33 INS 1981/2018:

Prodej pozemku:

parcela č. 12/4 – zahrada, výměra 403 m2, zemědělský půdní fond

parcela č. 11/3 – ostatní plocha, výměra 124 m2, ostatní komunikace

vše v k. ú. Vysoká u Havlíčkova na LV 946, obec Vysoká.

Inzerce nemovitostí bude trvat min. 60 dní. Zájemce žádáme, aby v reakci na inzerát uvedli své kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu. Nemovitost není po dobu trvání inzerce možno rezervovat. U nemovitostí je možné činit nabídky v min. výši 230.000,- Kč (prodávají se jako celek). Kritériem výběru kupujícího bude jednoznačně výše nabídnuté kupní ceny, přičemž její akceptace podléhá schválení v insolvenčním řízení.

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Královehradecký kraj

Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

23.02.2021
23.04.2021


Informace o zadavateli

KONREO, v.o.s. KONREO, v.o.s. kancelar@konreo.cz

Související inzeráty