Prodej pozemku v katastrálním území Suchdol u Konice

Značka: KSBR 33 INS 14279 / 2022

Cena: 710030 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

13.02.2023
30.06.2023

Insolvenční správce dlužníka Kamila Grepla nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 33 INS 14279/2022 k prodeji následující pozemek:

 • Pozemek parc.č. 777/1, zahrada, nacházející se v kat.území Suchdol u Konice, obec Suchdol, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 539 vedeném Kat.úřadem pro Olomoucký kraj, Kat.pracoviště Prostějov.

Předmětný pozemek byl oceněn posudkem znalce na částku 710.030,-Kč.

Podmínky prodeje:

– prodáno bude zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

– veškeré náklady a poplatky spojené (i) s prodejem pozemku a (ii) předáním a převzetím pozemku hradí kupující;

– prodej pozemku podléhá schválení ze strany věřitelského orgánu a insolvenčního soudu;

– nabídkové řízení může být ze strany insolvenčního správce kdykoliv zrušeno;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoliv nároku vůči majetkové podstatě dlužníka ze strany zájemců.

 

Vaše nabídky prosím zasílejte nejpozději do 31.5.2023 e-mailem na e-mailovou adresu: martin.michalsky@btmlegal.cz nebo písemně na adresu Mgr. Martin Michalský, Jurečkova 643/20, 702 00, Ostrava. Do předmětu Vaší nabídky prosím uvádějte „Nabídka na koupi pozemku pana Grepla“.

Informace o zadavateli

Martin Michalský martin.michalsky@btmlegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!