PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Značka: KSHK 40 INS 9862/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

23.11.2020
28.02.2020

nsolvenční správce:

Koppa v.o.s., insolvenční správce, Mozartova 679/21, 460 01 Liberec

Dlužník:                     

KOVO Jirásek, s.r.o. v likvidaci, IČ: 275 30 051, se sídlem Jos. Jungmanna 1705, 504 01 Nový Bydžov, sp.zn. KSHK 40 INS 9862/2020

 

Insolvenční správce nabízí k prodeji:

 

Pozemky

pozemek parc. č. 742/3 o výměře 4878 m2, trvalý travní porost
– pozemek parc. č. 742/4 o výměře 16143 m2, trvalý travní porost
– pozemek parc. č. 831/7 o výměře 127 m2, vodní plocha, způsob využítí – koryto vodního toku umělé
zapsáno na LV č.21 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, kat. prac. Hradec Králové, kat. území Chmelovice

Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán  zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu insolvenčního správce, do datové schránky nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Kontakt:

info@koppa.cz, tel:603114722, DS n2zggme

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.11.2023 07.12.2023 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  22.11.2023 07.12.2023 Celá ČR 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!