Prodej pozemku z majetkové podstaty dlužníka Jana Solníka (sp. zn. KSPA 71 INS 9076/2023)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

30.04.2024
30.11.2024

Insolvenční správce dlužníka Jana Solníka, nar. 22.5.1970, bytem Kunvald 40, 561 81 Kunvald, nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 71 INS 9076/2023 ke koupi majetek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to pozemek parc. č. 8009, k.ú. a obec Kunvald, výměra 116 m2. V této souvislosti insolvenční správce vyzývá zájemce k podání nabídek, a to do 30.11.2024 na e-mail: surajiri@seznam.cz nebo do datové schránky insolvenčního správce. Smlouva bude uzavřena se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce provede výběr nejvhodnější nabídky do 30.4.2025 a v této lhůtě o výběru uvědomí též vítězného zájemce na e-mail či do datové schránky, ze kterých byla vítězná nabídka insolvenčnímu správci zaslána. Zájemci, jejichž nabídky byly odmítnuty, nebudou vyrozuměni. Insolvenční správce neručí zato, že se skutečně jedná o majetek výše uvedeného dlužníka. Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit zde uvedené podmínky, odmítnout všechny nabídky či zrušit celou soutěž, a to bez udání důvodů a bez vzniku jakéhokoli závazku vůči zájemcům. Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Jakékoli náklady, které vzniknou zájemci v souvislosti s účastí na soutěži, s uzavřením kupní smlouvy, s převzetím, dopravou, přepravou, případně s přepisem nabízeného majetku dlužníka, nese zájemce v celém rozsahu ze svého bez nároku na jakékoli protiplnění ze strany insolvenčního správce.

Nabídka musí obsahovat:

 1. a) označení „Pozemek parc. č. 8009 v kat. úz. Kunvald“,
 2. b) jméno a příjmení / název zájemce včetně telefonního čísla,
 3. c) nabízenou cenu za majetek nabízený k odkupu.

 

S pozdravem,

Mgr. Jiří Sůra, insolvenční správce dlužníka Jana Solníka, nar. 22.5.1970, bytem Kunvald 40, 561 81 Kunvald

Informace o zadavateli

surajiri@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 20.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.07.2024 Středočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 209 000 Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 1 210 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!