Prodej pozemku zařazeného do likvidační podstaty

Značka: 49 Cm 333/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Bílá Třemešná, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

29.04.2022
03.12.2022

Soud:                Krajský soud v Hradci Králové pod č.j. 49 Cm 333/2021   Likvidátor:     JUDr. Eva Mlčochová, advokát, U Stadionu 994/26, 568 02 Svitavy Spolek:            Sdružení chatařů chatová oblast Březina-Mezihoří v likvidaci, IČ 02501058, se sídlem Bílá Třemešná     Likvidátor společnosti nabízí k prodeji majetek zařazený do likvidační podstaty   Prodávaný majetek: – kat. území a obec Bílá Třemešná

 • č. St. 583 o výměře 28 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV

Pozemek zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na LV 846. Součástí pozemku je technologická stavba – vodojem, zajišťující dodávku pitné vody do rekreačních objektů.   Podmínky prodeje:

 •  Nabízený majetek patřící do likvidační podstaty bude zpeněžen zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu likvidátora společnosti, do datové schránky nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy.
 • Likvidátor společnosti si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Veškeré náklady spojené s prodejem hradí a zajišťuje kupující.
 • Věc je prodávána, jak stojí a leží a likvidátor společnosti neodpovídá za žádné její vady.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout likvidátorovi společnosti řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s likvidátorem společnosti smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít likvidátor společnosti smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.
 • Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 3.12.2022 včetně, na adresu, do DS nebo na email likvidátora.

  Kontakt: tel. 731 569 923, DS: nzvya6n, e-mail: mlcochova@akmlcochova.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Eva Mlčochová mlcochova@akmlcochova.cz U Stadionu 994/26, Svitavy, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!