Prodej pozemků – k.ú. Poříčany

Značka: L-661

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

07.10.2020
11.12.2020

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci likvidace společnosti  MABALO, spol. s r.o. v likvidaci, Primátorská  296/38, Praha 8 – Libeň, IČO 25625136, sp. zn. 84 Cm 421 / 2018.

Soubor pozemků v k. ú. Poříčany

parc.č. 725/14, parc.č. 725/15, parc.č. 725/16, parc.č. 725/17, parc.č.

728/8, parc.č. 738/2, parc.č. 918/2, parc.č. 918/21, parc.č. 918/25, parc.č. 918/28, parc.č.

918/29, parc.č. 918/30, parc.č. 918/32, parc.č. 918/34, parc.č. 918/38, parc.č. 918/58, parc.č.

918/60, parc.č. 918/61, parc.č. 918/63, parc.č. 918/70, parc.č. 918/73, parc.č. 918/74, parc.č.

918/76, parc.č. 918/78 a parc.č. 918/80, kdy všechny pozemky jsou zapsané v katastru

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín na listu vlastnictví č. 821 pro katastrální území Poříčany. Všechny předmětné pozemky se nacházejí za okrajem zastavěné části obce Poříčany na severním okraji obce a jsou lokalizovány v prostoru mezi silnicí č. II/330 spojující Poříčany a Sadskou, mezi místní komunikací k pískovně směrem k potoku Šembera. Při místním šetření a z informací zástupce OÚ Poříčany vyplynulo, že pozemky byly v minulosti součástí mlýnského náhonu. Proto je část pozemků vedená v druhu „vodní plocha“ se způsobem využití „koryto vodního toku umělé“. V době místního šetření nebyl náhon (a tedy ani vodní plocha) dlouhodobě v provozu a žádný vodní tok v místě neexistoval. Na jižní straně pozemků se nachází areál uhelných skladů a za severním okrajem je situován areál betonárky.

Prodej se uskutečňuje formou elektronické dražby, kterou provádí zajištěný věřitel Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště Praha – východ, Thámova 27, 180 00 Praha 8.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Blanku Čepelákovou  na telefonním čísle 211 222 360 nebo prostřednictvím e-mailové adresy cepelakova@akvoda.cz

Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 31.07.2024 2500 Kč Nejvyšší nabídka
  05.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 21.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.05.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!