Prodej přívěsného vozíku

Značka: KSBR 44 INS 19496/ 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

04.05.2021
01.06.2021

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji movitý majetek dlužníka Davida Pavlína, nar. 6. 12. 1985, IČ: 88280390, bytem Vyškov, Závodí 100/8, 682 01 (KSBR 44 INS 19496/ 2020).

Nabízeným majetkem je přívěsný vozík. Jedná se o majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty v oddílu č. II. Movitý majetek pod položku č. 1 – nákladní přívěs MARO MR, SPZ 2B32715 (uvedený soupis majetkové podstaty je připojen v příloze).

S ohledem na skutečnost, že uvedený movitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 31. 5. 2021 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o koupi, dále nabízenou kupní cenu a do předmětu emailu uvést „nákladní přívěs MARO“. Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: sasinova@ak-kt.cz.


Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 26.04.2024 Celá ČR 1525000 Kč Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!