prodej – přívěsy

Značka: KSBR 40 INS 14096 / 2017

Cena: Neuvedeno Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

08.06.2023
30.06.2023

Insolvenční správce dlužníka Tomáš Jurák, sp. zn. KSBR 40 INS 14096/2017, nabízí k přímému prodeji z majetkové podstaty dlužníka přívěsy:

 • přívěs, zn. BSS P 73 S, rok výroby 1974, v.č. podvozku 73-14188, RZ 1Z01976
 • přívěs, zn. BSS PZS 50, rok výroby 1967, v.č. podvozku 51-14751, RZ 1Z01977
 • přívěs, zn. ADAM 603, 1.registrace v roce 1955, v.č. podvozku 017, RZ 24UHA06

Nabídky je možno zasílat v zalepené obálce označené: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –  JURÁK“ na adresu insolvenčního správce: Mgr. Michal Večeřa, Rašínova 103/2, 602 00 Brno, a to do 30. 6. 2023 do 16:00 hod.

Nabídka musí obsahovat řádnou identifikaci zájemce (jméno a příjmení/název, dat. narození/IČ, adresu bydliště/sídla, telefonní a e-mailové spojení na zájemce) a výši částky nabízené za prodávaný přívěs. K nabídkám doručeným po uvedeném termínu nebude přihlíženo. Kauce není stanovena. Přívěsy budou prodány nejvyšší nabídce s tím, že insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

Pro podrobnější informace o přívěsech – kontakt email: vn@akreal.com.


Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!