Prodej protipovodňové zábrany z majetkové podstaty dlužníka DYNATEL, spol. s r.o.

Značka: KSBR 54 INS 17528 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Beroun-Město, Beroun, Česko

Kraj: Středočeský kraj

Movité věci

19.02.2021
28.02.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka DYNATEL, spol. s r.o. Jedná se o protipovodňové zábrany o celkovém rozměru 175,26 m (138 kusů x 1,27 m).

Prodej bude realizován za následujících podmínek:

 • Přímý prodej (kupní smlouva) nejvýhodnější nabídce.
 • Movité věci se prodávají  jako celek.
 • Zájemce předloží nabídku v písemné podobě. Nabídka musí obsahovat označení – „Nabídka na odkup majetku – DYNATEL“, dále kupní cenu uvedenou číslovkou i písmem bez DPH (pakliže nebude uvedeno, má se za to, že je nabídka předložena jako cena bez DPH), včetně příjmení, jména, adresy a kontaktu. Adresa pro doručování nabídek zmp@isgestore.cz
 • Movité věci se prodávají ve stavu a v rozsahu, v jakém se nacházejí a zájemce bere na vědomí, že veškeré výdaje spojené s odvozem, demontáží a naložením movitých věcí si hradí na své náklady.
 • Prodej bude realizován po dodatečném schválení nejvyšší nabídnuté kupní ceny.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky bez udání důvodu a též bez nároku na náhradu nákladů souvisejících s účastí v tomto výběrovém řízení.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 220000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 29.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 279000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!