Prodej řadové garáže – Mělník

Značka: 140086

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

10.02.2023
30.04.2023

JUDr. Pavel Čížkovský, advokát se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2300/75,  jako insolvenční správce dlužníka Vlastimila Fryče, na jehož majetek byl prohlášek konkurs Krajským soudem v Praze pod zn. KSPH 70 INS 16402/2014 vyhlašuje výběrové řízení  na prodej  nemovitost z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka, zapsané do soupisu majetkové podstaty pod položkou n7, a to

pozemek parc.č. 4344/630, jehož součástí je stavba  garáže bez čp./če na pozemku parc.č. 4344/630; LV 5194, k.ú. Mělník, obec Mělník.

Garáž je tč. použita jako sklad, nabyvateli však bude předána vyklizená. Kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty dlužníka před uzavřením kupní smlouvy.

Nabídky na uzavření kupní smlouvy s uvedení nabízené ceny  je třeba zaslat poštou na adresu insolvenčního správce: JUDr. Pavel Čížkovský, advokát, V Olšinách 2300/75, 10000 Praha 10. Na obálku uveďte „Fryč – garáž“ . Uzávěrka nabídek je dne 30.3.2023. Do toho dne musí být doručeny nabídky vyhlašovateli. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit nebo nepřijmout jakoukoli z nabídek.

Bližší informace a specifikace předmětu prodeje a k podmínkám výběrového řízení budou poskytnuty na vyžádání  na mailu pavel@cizkovsky.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.02.2024 17.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.01.2024 30.04.2024 Celá ČR 5000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.12.2023 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  06.12.2023 31.05.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!