Prodej RD v obci Třinec – KSOS 34 INS 17855 / 2020

Značka: KSOS 34 INS 17855 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

02.11.2021
30.11.2021

Insolvenční správce dle souhlasu insolvenčního soudu a ve spolupráci s druhým spoluvlastníkem (dlužník je spoluvlastníkem s podílem o velikosti id. 1/2) nabízí ke zpeněžení přímým prodejem mimo dražbu tyto nemovitosti:

 • pozemek p.č.st. 392, o výměře 558m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 209, rod. dům, část obce Oldřichovice
 • pozemek p.č. 1169/1, o výměře 1610m2, orná půda
 • pozemek p.č. 1169/4, o výměře 326m2, zahrada
 • pozemek p.č. 1169/13, o výměře 375m2, orná půda
 • pozemek p.č. 1170/2, o výměře 105m2, trvalý travní porost

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, k.ú. Oldřichovice u Třince, obec Třinec

Podmínky zpeněžení:

 • majetek se zpeněžuje jako jeden celek, tj. nikoliv jednotlivé části samostatně
 • nejvyšší nabídce, minimálně však kupní ceně ve výši 2.440.000,-Kč
 • kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy
 • kupující nese veškeré náklady spojené se zpeněžením
 • insolvenční správce a druhý spoluvlastník jsou oprávněni odmítnout veškeré učiněné nabídky, a tedy nejde o závaznou nabídku

Nabídky s úplnou identifikací zájemce a nabízenou kupní cenou nechť jsou zaslány emailem nebo dopisem do 30. 11. 2021 (včetně).

Kontakt na insolvenčního správce: insolvence@akparma.cz


Informace o zadavateli

Jan Parma insolvence@akparma.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!