Prodej rekreační chaty Luka pod Medníkem

Cena: 300000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Středočeský kraj

Nemovité věci

03.03.2023
20.07.2023

ALFA insolvenční v.o.s., insolvenční správce dlužníka Tomáš Dirlbeck, sp. zn. MSPH 79 INS 9662/2022, nabízí prodejem mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka nemovité věci – rekreační chata č.e. 1068, zapsaná na LV č. 989 v k.ú. Luka pod Medníkem, obec Jílové u Prahy. Stavba stojí na pozemku, který vlastní Město Jílové u Prahy a z tohoto důvodu   na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka pozemku dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Podmínky prodeje:

 • Prodej mimo dražbu nejvyšší nabídce.
 • Minimální nabídka 300.000,00 Kč – určeno znaleckým posudkem.
 • Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit na adresu ALFA insolvenční v.o.s.,, insolvenční správce, provozovna Praha, Pod Klaudiánkou 8, 147 00  Praha 4, příp. elektronicky  na adresu praha@alfains.cz, či do datové schránky insolvenčního správce id8yyfh nejpozději do 20.7.2023.
 • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a identifikaci zájemce.
 • Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: Tato nabídka platí tři měsíce od jejího podání.
 • Prohlídka majetku se uskuteční dle dohody.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek.
 • Případné dotazy směřujte elektronicky na adresu praha@alfains.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 607-043-014.

Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!