Prodej rekreační chaty

Značka: KSLB 86 INS 17526/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Černošice ev. č. 631, 252 28 Černošice

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

29.05.2024
31.07.2024

Insolvenční správce dlužnice Dagmar Stejskalové v insolvenčním řízení sp.zn. KSLB 86 INS 17526/2023 vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci tímto nabízí k prodeji, za účelem uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice z výtěžku prodeje, tyto nemovité věci:

 

Nemovitosti zapsané v KN u KÚ pro Středočeský kraj, KP Praha – západ, obec Černošice, k.ú. Černošice, na listu vlastnictví č. 2482, a to pozemek parc.č. 3232 o výměře 34 m2 zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby č.e. 631 rod. rekr., pozemek parc.č. 3233 o výměře 519 m2 ostatní plocha.

Cena stanovená znaleckým posudkem : 1 600 000,00 Kč

Popis zpeněžované nemovitosti: Rekreační chata

 Způsob prodeje:  Prodej probíhá mimo dražbu ve smyslu ust. § 289 insolvenčního zákona.

Bližší informace o prodávaných nemovitostech zájemcům sdělí, jakož i případnou prohlídku nemovitostí zajistí, pan Bc. Jiří Šváb, CS. Realitní společnost IQ-IMMO, s.r.o.

Realitního zprostředkovatele lze kontaktovat telefonicky na čísle +420 774 145 962 či elektronicky na email svab@iqcs.cz

 

Bude-li některá nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější k přijetí, pak se předpokládá, že nabízená kupní cena bude složena před podpisem kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí buď na účet majetkové podstaty anebo v případě požadavku do advokátní úschovy na náklady kupujícího.


Informace o zadavateli

Arnošt Hanáček ahanacek@a-kancelar.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!