PRODEJ RODINNÉHO DOMU A ZAHRADY – K.Ú. ŽANDOV U ČESKÉ LÍPY A OBEC ŽANDOV

Značka: KSLB 87 INS 10968/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Žandov u České Lípy, Žandov, Česko

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

24.08.2021
23.09.2021

Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., IČ: 08280495, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci z majetkové podstaty dlužnice Lenky Olšákové, r.č. 736231/3255, bytem Žandov, Dlouhá 184, PSČ 471 07, IČ: 72639172 (KSLB 87 INS 10968/2020).

Nabízeny k odkupu jsou následující pozemky dlužníka, a to:

– pozemek parc. č. 231 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m², jehož součástí je stavba, č.p. 184, rodinný dům,

– pozemek parc. č. 232 – zahrada o výměře 9 m²,

to vše zapsané na listu vlastnictví č. 222, vedeno pro katastrální území Žandov u České Lípy, pro obec Žandov, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.

Insolvenční správce zájemce upozorňuje, že k předmětným nemovitým věcem bylo zřízeno věcné břemeno ve prospěch Jana Dvořáka, nar. 9. září 1973. Jedná se o osobní služebnost bytu a užívání sjednanou po dobu života oprávněného. Zřízené věcné břemeno bylo sjednáno platně a nemovitý majetek je tak nabízen ke koupi v tomto stavu. Oprávněný ze služebnosti rodinný dům obývá a do budoucna má zájem v rodinném domě setrvat. Uvedené nemovité věci jsou tak nabízeny k odkupu jako spíše jako investice, než-li objekt určený k bydlení.

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužnice – Lenky Olšákové, r.č. 736231/3255, bytem Žandov, Dlouhá 184, PSČ 471 07, IČ: 72639172, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 23. září 2021 včetně, a to písemně na adresu AK-KT insolvence v.o.s., insolvenční správce, Bašty 413/2, 602 00 Brno, v uzavřené obálce, na níž bude uvedeno „Nabídka – nemovité věci – dlužnice Lenka Olšáková, KSLB 87 INS 10968/2020“. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci, přičemž tyto jsou prodávány výhradně jako celek.

Příslušný list vlastnictví a znalecké ocenění nemovitých věcí je v přílohách inzerátu.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky, neboť přijetí nabídky musí být odsouhlaseno ze strany zajištěných věřitelů, jejichž zástavní práva na nemovitých věcech váznou.

 V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese: buresova@ak-kt.cz.

 

Přílohy:          – Usnesení o úpadku dlužníka, o povolení oddlužení a o ustanovení insolvenčního správce

– LV č. 222

– Znalecký posudek č. 11961-1739/2020


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!