PRODEJ RODINNÉHO DOMU STŘÍTEŽ U JIHLAVY

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Nemovité věci

11.11.2021
11.12.2021

Insolvenční správce Mgr. Ivo Šotek, IČ: 66246016, sídlem Ostružnická 325/6 Olomouc tímto jako insolvenční správce dlužníka, Lenky Adámkové, nabízí k prodeji v rámci probíhajícího insolvenčního řízení KSBR 30 INS 8116/2021 u Krajského soudu v Brně, tyto nemovitosti:

 • pozemek parc. č. St. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Střítež, č.p. 71 (rodinný dům),
 • pozemek parc. č. 848/51 (ostatní plocha),
 • pozemek parc. č. 848/55 (ostatní plocha), a
 • pozemek parc. č. 848/56 (ostatní plocha),

to vše zapsané na LV č. 54 pro k.ú. Střítež u Jihlavy, obec Střítež, okres Jihlava u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Jihlava.

Nabídky v písemné formě doručte osobně či poštou v zalepené obálce označené slovy “nabídka Střítež u Jihlavy“ na adresu insolvenčního správce: Mgr. Ivo Šotek, insolvenční správce, Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc a současně také na adresu zajištěného věřitele: G. P. Investments, a.s., Hellichova 458/1, 118 00 Praha 1.

Nabídky musí být insolvenčnímu správci i zajištěnému věřiteli doručeny nejpozději do 11.12.2021 včetně. Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/r.č, sídlo/bydliště), nabídku kupní ceny a časový horizont schopnosti úhrady kupní ceny. Obálky budou otevřeny dne 14.12.2021. Nemovitosti budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku s tím, že bude zohledněn i časový horizont schopnosti uhradit nabídnutou kupní cenu. Kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy. Prohlídku nemovitostí je možné uskutečnit po předchozí dohodě s panem Jiřím Matoušem (tel. 773 795 934, email: j.matous@aspell.cz).

Znalecký posudek ze dne 26.7.2021 bude zájemcům zaslán mailem, v případě zájmu zašlete email na adresu: bubenikova@akostruznicka.cz.


Informace o zadavateli

ivo šotek sotek@akostruznicka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!