Prodej Rodinného domu v obci Louka, okres Hodonín

Značka: KSBR 30 INS 17820/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

10.05.2024
25.06.2024

Insolvenční správkyně JUDr. Katarína Kovařčíková Vrablová nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 30 INS 17820/2022 k odkupu níže uvedený majetek:
Pozemek parc. č. St. 49/3, jehož součástí je stavba – rod. dům č.p. 114 v katastrálním území Louka u Ostrohu, obec Louka zapsáno na LV č. 1435 vedeného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Fasáda domu není zateplená. Dům je z části podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny. Okna domu jsou plastová s izolačními dvojskly. Okna jsou opatřena parapety. Součástí domu je vestavěná garáž (11,21 m2) s dřevěnými vraty. K domu patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Vnitřní dispozice domu je 4+1 a zahrnuje pokoj (15,55 m2), předsíň (1,21 m2), pokoj (7,17 m2), pokoj (18,32 m2), kuchyni (12,50 m2), chodbu (6,06 m2), sklad (2,73 m2), koupelnu (3,31 m2), chodbu (5,37 m2), pokoj (8,67 m2) a průjezd (14,74 m2).

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Vytápění domu je ústřední s plynovým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 49/3 stojí stavba rodinného domu č.p. 114. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 341 m2. Pozemek je rovinatý a udržovaný. Na pozemku se dále nachází zpevněné plochy, dílna (8,87 m2), pergola a kolna (8,68 m2). Konstrukce dílny je zděná. Konstrukce kolny je zděná. Přístup je přes pozemek parc. č. 2030/1, který je ve vlastnickém právu obce Louka.

Věcná břemene užívání zapsaná na LV zanikla smrtí oprávněných.

Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Minimální požadovaná cena činí 1.800.000,- Kč. Nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem na 2.380.000,- Kč.

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

Podmínky výběrového řízení:
– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,
– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
– veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví předmětu zpeněžení (zejména správní poplatek při podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující;
– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy;
– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, správkyně neodpovídá za žádné jeho vady, kupující nabude nemovitosti ve faktickém stavu k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za stavebně-technické (faktické) a skryté vady nemovitostí;
– insolvenční správkyně si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Správce upozorňuje, že si nepřeje být kontaktován s nabídkou zprostředkovatelských služeb!

Pro domluvení prohlídky a zaslání bližších podmínek k účasti ve výběrovém řízení kontaktujte:

JUDr. Katarínu Kovařčíkovou Vrablovou, tel. 732 94 33 78, e-mail: katarina.kovarcik@seznam.cz

Nabídky je možné podávat do 25.6.2024 písemně na adresu JUDr. Katarína Kovařčíková Vrablová, insolvenční správce, Městský kopec 68/6, 743 01 Bílovec nebo prostřednictvím datové schránky ID: 8rt3nm8. Rozhodující je datum odeslání, tj. datum razítka podací pošty. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky. Nabídku nelze učinit prostřednictvím e-mailu.

Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky v českých korunách vyjádřenou číslicemi i slovem.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Katarína Kovařčíková Vrablová katarina.kovarcik@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!