prodej skladových zásob, vysokozdvižného vozíku Desta a dalšího majetku

Značka: A-Z Lokomat

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Movité věci

13.11.2021
15.12.2021

Insolvenční správce dlužníka A-Z LOKOMAT s.r.o., IČ: 259 40 465, Sadová 1170, 560 02 Česká Třebová,  insolvenční řízení vedeno  u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, čj. KSPA 53 INS 6744/2021   nabízí z majetku majetkové podstaty k prodeji nejvyšší nabídce:

 • Soubor movitých věcí A) tvořený vysokozdvižným vozíkem Desta ( položka 3 SMP), archivačními regály ( položka 6 SMP) a drobným majetkem, který představuje kancelářské vybavení, nábytek a elektroniku (položka 9 SMP)
 • Soubor movitých věcí B) tvořený modelovými zařízeními výfukového potrubí   ( položka 4 SMP), modelovým zařízením M2315 ( položka 5 SMP), formou  Beran  2003 ( položka 7 SMP), modely A-Z (položka 8 SMP) a skladovými zásobami    (položka 10 SMP)

Jednotlivé soubory movitých věcí  budou prodávány jako celek. Nabídky na odkup jednotlivých movitých věcí nebudou akceptovány.

Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při  podpisu kupní smlouvy.  Veškeré náklady spojené s vyklizením a převozem movitých věcí jdou  k tíži kupujícího.

Prohlídka  nabízených movitých věcí  :  25.11.2021,  7.12.2021  a 13.12.2021 vždy  od 10:00 hod do 12.00 hod  v provozovně dlužníka v obci Česká Třebová.

  Účast na prohlídce  je třeba nejpozději  den před konáním  prohlídky  oznámit mailem.

Nabídky s uvedením nabízené ceny  podávejte do 15.12.2021 včetně  na  e-mailové adrese insolvence.jancova@seznam.cz nebo písemně na adrese Mgr. Jančová, insolvenční správce, Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál

Insolvenční správce  si vyhrazuje právo  došlé nabídky  bez uvedení důvodu odmítnout.

Bližší informace o podmínkách  prodeje a bližší specifikace  prodávaných  movitých věcí bude zaslána na vyžádání  na  tel. č. 554 777 407, 732 213 435 a  mail. adrese:  insolvence.jancova@seznam.cz

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Renáta Jančová insolvence.jancova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Hlavní město Praha 120000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 07.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 19.06.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 10.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!