prodej skladu zásob (textilní výrobky-košile, kravaty, svetry, trika)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

15.03.2022
31.01.2023

V rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp.zn. KSOL 10 INS 6811/2021, dlužník: NATIVE CZ s.r.o., IČ 25387383, se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 358/71, PSČ 750 02, prodává ins. správce níže uvedené movité věci jako soubor:    Sklad zásob Přerov   (Stav na základě fyzické inventury provedené dlužníkem ke dni 31.12.2020) :

Položka Počet ks
Košile

4760

Kravaty

1472

Svetry

251

Trika

35

Celkem

6518

Závazné písemné nabídky je nutno doručit nejpozději do 31.1.2023 na adresu kanceláře insolvenčního správce:

JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

 Heršpická 800/6, 639 00 Brno

                                                                                                                     nebo na email: zukalova@post.cz   Nabídka musí obsahovat následující náležitosti:   – jednoznačnou a přesnou identifikaci zájemce (jméno/obchodní firma, rod. č./dat. nar./IČO, adresa bydliště/sídla) – nabídkovou cenu v Kč uvedenou slovem i číslem – nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat; podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také písemnou plnou moc – telefonický a e-mailový kontakt na zájemce     Podmínky prodeje:   – prodej nejvyšší nabídce – úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy – náklady spojené s prodejem věcí hradí kupující – věci se prodávají „jak stojí a leží“ jako soubor (věc hromadná) – insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu

Informace o zadavateli

Vladimíra Šůstková Zukalová zukalova@post.cz Heršpická 800/6, 639 00 Brno-střed-Štýřice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 31.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 09.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!