Prodej Skútr Aprilia

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

30.11.2021
15.12.2021

Insolvenční správce:  Koppa v.o.s.

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA Melissa Travel NABÍZÍ K PRODEJI MAJETEK SEPSANÝ V SOUPISE MAJETKOVÉ PODSTATY

 

Prodávaný majetek:

Motocykl  Skútr Aprilia, RZ: 2L7237, první registrace 6/1999, barva zelená-metal,  zdvih. objem (cm3): 151,

 • Motocykl nemá platné osvědčení o technické způsobilosti (platnost byla do 11.4.2020).
 • Originál velkého a malého technického průkazu, včetně klíčů od motocyklu, budou předány kupujícímu po uzavření kupní smlouvy.

 

Motocykl se nachází v Liberci, případné prohlídky po domluvě s insolvenčním správcem.

 

Podmínky prodeje:

 Nabízený majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.

 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu insolvenčního správce, do datové schránky nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) Motocykl b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
 • Věc je prodávána, jak stojí a leží a insolvenční správce společnosti neodpovídá za žádné její vady.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 10 dnů poté, co k tomu bude vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.
 • Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 15.12.2021 včetně, na adresu, do DS nebo na email správce.

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!