prodej směnky – pohledávky za směnečníkem Daniel Bojko

Značka: KSOS 12 INS 9839 / 2021 Bielesz

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

08.06.2022
15.09.2023

Nabídka prodeje pohledávky

položka č. 4 soupisu majetkové podstaty dlužníka: Bielesz Andrzej, insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSOS 12 INS 9839 / 2021

 

Konkrétně jde o:

pohledávku z titulu vystavené směnky vlastní ze dne 10.9.2013 na částku 2 000 000 Kč za směnečníkem Daniel Bojko, nar. 14.6.1987, bytem Bukovec 87, 739 95 Bukovec. Zveřejněno v insolvenčním rejstříku, oddíl B-8 dne 19.11.2021.

 

Pohledávka je vymáhána Návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu ze dne 7.9.2021 u Krajského soudu v Ostravě. Originál směnky je založen u tohoto soudu. Aktuálně je řízení ve fázi projednání podaných námitek proti Směnečnému platebnímu rozkazu č.j. 27 Cm 44/2021-20 ze dne 2.2.2022.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č. j. 27 Cm 44/2021-163 ze dne 8.6.2023 byl směnečný platební rozkaz č.j. 27 Cm 44/2021-20 ze dne 2. února 2022 ponechán v platnosti.

AKTUALIZACE: Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 27 Cm 44/2021-163 ze dne 8.6.2023 bylo žalovaným podané odvolání.

 

Krajský soud v Ostravě výrokem V. usnesení č. j. KSOS 12 INS 9839/2021-B-10 určil k vydání ke zpeněžení výše uvedený majetek a usnesením č. j. KSOS 12 INS 9839/2021–B-12 vyslovil souhlas s prodejem mimo dražbu a určil podmínky prodeje pohledávky.

 

Nabídky zasílejte elektronicky nejpozději do 15.09.2023 na adresu: prodej@insolvence-is.cz. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky spolu se zasláním návrhu smlouvy o postoupení pohledávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Úplata za postoupení musí být uhrazena před, nebo nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!