PRODEJ SOUBORU MAJETKU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA iXTRON Systems,a.s., IČ: 28263642

Značka: KSBR 54 INS 6994/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Movité věci

28.01.2022
31.03.2022

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka iXTRON Systems,a.s., IČ: 28263642, se sídlem Sochorova 3232/34, 616 00 Brno, vedeného Krajským soudem v Brně, pod. sp. zn. KSBR 54 INS 6994 / 2018, nabízí  insolvenční správce Burián & Penka, insolvence, v.o.s. k prodeji soubor majetku.

Položka

MP

                        Název – označení majetku ks
1 Zásobník kopírovacího stroje KONICA 1
2 Skartovačka HSM 225.2 1
3 Skartovačka HSM 225 CCE 1
4 Skartovačka Utrio 13020 Rotary Trimmer 1
19 Plotter EPSON SuerColor  T 5200 Model K 251 A 1
20 Stereomikroskopický systém SZX7 1
21 OLYMPUS KL 1500 LCD stero mikroskop osvětlení 1
22 Stabilizovaný zdroj BS 525 TESLA 1
23 Agilent Technologies N 6705 – stejnosměrný analyzátor EE 1
24 Zdroj BK 125 2
25 SEBA KMT BT 500 IS 1 přenosný vysokonapěťový zdroj 1
26 Transformátor oddělovací 1
27 Analyzátor příznakový 1
28 Zkoušeč IO 1
29 Regulovaná soustava RS 2 1
30 Multimetr digitální  KEYSIGHT 34465A 6 1/2 1
31 Napájecí zdroj laboratorní  KEYSICHT E3631A 1
33 Sonda osciloskopu KEYSIGHT N 2795 A 2
34 Zkušební sondy PROBE POSITIONER 3D- KEYSIGHT N 2778 2
35 Keysight N2778A – Zkušební sondy MULTI-MODE SOCKET HEAD FOR N2750A-52A 2
36 Elektrická měřidla (retro) 3
37 Akumulátor LC R 127R2P61 60
Akumulátor LC R 127R2P61 – vadné 10
39 Telefonní přístroj  CISCO IP PHONE 7960 12
40 Telefonní přístroj  CISCO 7970 2
41 Telefonní přístroj  SNOM 870 1
42 Tiskárna na potisk Primera Disc Publisher SE 1
43 Tiskárna BISHUP C 3100P Konica Minolta 1
44 Tiskárna HP Laser jet 1
45 Tiskárna OKI C 531 d 1
46 Tiskárna OKI C 300/C500 series 1
47 Cisco IronPort C150 1
48 Switch CISCO ASA 5500 1
49 Switch CISCO  CATALYST 3500 XL 1
50 Switch CISCO  CATALYST 2960 G 1
51 Switch CISCO  2600 1
52 Switch bez identifikace 6
53 Router IP streaming chent 1
54 Cisco MCS 7800 Series 7825-I4 Media Convergence Server / Unified Communications 2
55 SERVER Supermicro 1
4 GB PATRIOT X PORTER MINI 60X 1
Intel Xeon X 5670 Westmere 2
56 Pevný disk – model ST32000444SS (součást poř.č.55) 3
57 QNAP server Xeon 3      12 / 12 disků 1
58 12 disků ( 7 ks PN : 9ZM170-001)    Pevný disk 7
59 12 disků ( 5 ks PN : 9ZM170-004)  Pevný disk 5
60 Cisco Swith Catalyst 6500 1
61 Cisco WS – C 6503 1
62 Rack SUN NETRA X 1 1
63 Rack CHASE IOLAN 1
64 Rack monitoring systems 1
65 Klávesnice k PC (Acer, Logitech, Sun) 3
66 APC Symmetra RM 6 kVA UPS 1
SYH6K6RMI 1
Battery module SYBT2 4
Power module SYPM2KU 3
67 CD soubor
68 Počítačové kabely různé druhy soubor
69 Zásuvkový rozvaděč 2
70 Trimble 5800/5700 Zephyr GPS RTK Base & Rover W / Tsc2 450-470 MHz Trimmark 3 soubor
71 Stejnosměrný motor DYNAMO SLIVEN 4
81 LCD monitor Samsung Syncmaster NC240 1
82 Pracovní stanice Apple IMAC 27″ 1

Podmínky prodeje:

 

 • předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ),
 • zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 • předmět prodeje se nabízí bez odpovědnosti prodávajícího za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 a ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • je vyhrazeno právo insolvenční správce upřednostnit cenovou nabídku předloženou na odkup celého souboru majetku
 • je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny doručené nabídky odmítnout,
 • zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky),
 • zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení,
 • prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů),
 • lhůta pro podání cenových nabídek končí 31.3.2022.

 

V případě zájmu o bližší informace k nabízenému majetku zašlete pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence@burian-penka.cz.

V případě zájmu o odkup nabízeného majetku zašlete cenovou nabídku nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence@burian-penka.cz.

V cenové nabídce uveďte :

 • přesnou identifikaci majetku, o který máte zájem,
 • nabízenou kupní cenu ( zřetelně označte zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo včetně DPH),
 • identifikaci zájemce ( jméno, příjmení, název obchodní firmy, IĆ, adresu trvalého bydliště či sídla),
 • telefonní kontakt
 • souhlas s podmínkami prodeje majetku

Informace o zadavateli

Mgr.Penka Miroslav insolvence@burian-penka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 19.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 80000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 757000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 119000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!