Prodej souboru movitého majetku – soubor skladových zásob (galanterie)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věciOstatní majetek

27.02.2023
03.04.2023

Mgr. Michal Hanšpach, insolvenční správce dlužníka, společnosti MAVI s.r.o., IČO: 061 78 235, se sídlem Proseč, Bratří Mannů 304, PSČ 539 44 (dále jen „Dlužník“), ohledně níž je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 71 INS 15365/2022 insolvenční řízení, nabízí k prodeji majetek sepsaný do majetkové podstaty Dlužníka, a to:

 • soubor skladových zásob a použitého zařízení provozovny umístěné na adrese Nové Hrady 134, 539 45 Nové Hrady specifikovaný v příloze č. 1 soupisu majetkové podstaty (dále jen „Skladové zásoby“). (soupis majetkové podstaty včetně přílohy č. 1 jsou dostupné na
  https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=53236418)

Prodej je realizován dle ustanovení § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, na základě souhlasu insolvenčního soudu při výkonu dohlédací činnosti, jakož i při výkonu působnosti věřitelského výboru (https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=53678114).

Nabídky na odkoupení majetku je možné podávat písemně na adresu insolvenčního správce:

Mgr. Michal Hanšpach, Hybernská 1009/24, Praha, PSČ 110 00

nebo elektronicky emailem na adresu:

michal.hanspach@seznam.cz, a to do (3.4.2023).

V předmětu zprávy / nabídky musí být uvedeno: „MAVI – nabídka na odkoupení majetku“ a nabídka musí obsahovat nabízenou kupní cenu, celé jméno či název osoby podávající nabídku, adresu a kontaktní telefon.

Insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Zájemce o koupi Skladových zásob, jehož cenová nabídka bude nejvyšší, bude insolvenční správce kontaktovat za účelem uzavření kupní smlouvy po uplynutí výše uvedeného termínu pro podání nabídek.

Osobní prohlídky / obhlídky zpeněžovaného majetku se konají k žádosti zájemce po předchozí domluvě na adrese Nové Hrady 134, 539 45 Nové Hrady.

Tel. číslo pro dotazy: + 420 724 432 720

 

Informace o zadavateli

Michal Hanšpach michal.hanspach@seznam.cz Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 220000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 29.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 279000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!