Prodej souboru movitého majetku – šící výroba

Značka: KSOL 10 INS 8314 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Movité věciOstatní majetek

08.03.2022
06.05.2022

Mgr. Michal Hanšpach, insolvenční správce dlužníka, Mgr. Jiřího Prudkého, IČO: 033 91 612, sídlem Třebčín 186, 783 49 Lutín (dále jen „Dlužník“), nabízí k prodeji majetek sepsaný do majetkové podstaty Dlužníka, a to:

1) soubor movitých věcí, zapsaných v soupise majetkové podstaty pod pol. II. Movitý majetek, poř. č. 3–13, jednotlivě se jedná o tyto položky:

 • přívěsný vozík AGADOS NP 26, RZ: 7M18549, VIN: TKXN26185LANB6308, barva šedá, rok výr. 2020., AGADOS NP 26, RZ: 7M18549, VIN: TKXN26185LANB6308, barva šedá, rok výr. 2020 (položka soupisu majetkové podstaty II.3);
 • tiskárna Xerox Phaser 3250 (položka soupisu majetkové podstaty II.4);
 • tiskárna štítků Brother P 700 (položka soupisu majetkové podstaty II.5);
 • ruční lis (položka soupisu majetkové podstaty II.6);
 • vyšívací stroj Brother 800 E (položka soupisu majetkové podstaty II.7);
 • lemovací stroj Pfaff (položka soupisu majetkové podstaty II.8);
 • šicí stroj Minerva 129 (položka soupisu majetkové podstaty II.9);
 • šicí stroj Minerva 111 (položka soupisu majetkové podstaty II.10);
 • šicí stroj Juki (položka soupisu majetkové podstaty II.11);
 • šicí stroj Minerva sloupový (položka soupisu majetkové podstaty II.12);
 • skladové zásoby materiálů a výrobků (položka soupisu majetkové podstaty II.13) (přehled položek skladových zásob dle inventury ze dne 30.9.2021 tvoří přílohu soupisu majetkové podstaty);

2) majetek, zapsaný v soupise majetkové podstaty V. Ostatní majetek, poř. č. 14 a 15, jednotlivě se jedná o tyto položky:

 • obrazová ochranná známka „HO“ registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví, číslo zápisu 376102, datum zápisu 30.10.2019, obrazová ochranná známka „HO“ registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví, číslo přihláška O-554232, číslo zápisu 376102, datum zápisu 30.10.2019 (položka soupisu majetkové podstaty V.14);
 • doména Hudební obaly.cz (položka soupisu majetkové podstaty V.15);

SHORA OZNAČENÝ MAJETEK SE ZPENĚŽUJE POUZE JAKO SOUBOR!!!

Prodej je realizován dle ustanovení § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, v souladu s pokynem zástupce věřitelů a insolvenčního soudu.

Nabídky na odkoupení majetku je možné podávat písemně na adresu insolvenčního správce:

Mgr. Michal Hanšpach, Hybernská 1009/24, Praha, PSČ 110 00

nebo elektronicky emailem na adresu:

bolek@phplegal.cz, a to do 7.4.2022 do 24:00hod.

V předmětu zprávy musí být uvedeno: „Prudký – soubor majetku“ a nabídka musí obsahovat nabízenou kupní cenu, celé jméno či název osoby podávající nabídku, adresu a kontaktní telefon.

Insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Tel. číslo pro dotazy: + 420 724 432 720


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Hanšpach michal.hanspach@seznam.cz Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!