Prodej souboru movitých věcí – IT vybavení, kancelářský nábytek

Značka: MSPH 88 INS 12307/2021

Cena: 900000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

12.01.2022
12.02.2022

Prodávaný majetek:

Insolvenční správce dlužníka: Leveris s.r.o., IČ: 029 92 515,  sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha, projednávané pod sp. zn. MSPH 88 INS 12307/2021, prodá  nejvyšší učiněné nabídce soubor movitých věcí dle přílohy č. 1 a č. 2.

 

Soubor movitých věcí dle přílohy č. 1 se nachází v Praze – Kancelářský nábytek

Soubor movitých věcí dle přílohy č. 2 se nachází v Liberci – IT vybavení

Případné prohlídky po domluvě s insolvenčním správcem.

 

Podmínky prodeje:

 Minimální kupní cena je stanovena ve výši 900 000 Kč včetně DPH

 • Nabízený movitý majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat do datové schránky insolvenčního správce n2zggme nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) Soubor movitých věcí, b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou  nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
 • Věc je prodávána, jak stojí a leží a insolvenční správce společnosti neodpovídá za žádné její vady.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 10 dnů poté, co k tomu bude vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.
 • Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 12.2.2022 včetně,  do DS nebo na email správce.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!