PRODEJ SOUBORU POHLEDÁVEK

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

09.05.2024
30.06.2024

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., insolvenční správce dlužníka: FIDENTIA s.r.o., sp. zn. MSPH 76 INS 6415 / 2020 nabízí za úplatu postoupení souboru pohledávek dlužníka z titulu neuhrazeného jízdného a přirážky k jízdnému podle § 18a zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, které dlužník platně nabyl od spol. Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. IČO: 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, a to smlouvou o postoupení pohledávek č. 0003560013, na jejímž základě došlo k postoupení 30.341 ks pohledávek a smlouvou o postoupení pohledávek č. 0005990013, na jejímž základě došlo k postoupení 31.094 ks pohledávek.
Smlouvy o postoupení pohledávek s informacemi o pohledávkách viz. PŘÍLOHY.

Insolvenční správce nedisponuje podklady k uvedeným pohledávkám.

Podmínky prodeje:
– přímý prodej (Smlouva o postoupení pohledávek);
– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek;
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoliv nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– kupní cena podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu scholzova@administraceinsolvenci.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!