Prodej souboru pohledávek

office@liquidators.cz

Prodej souboru pohledávek

Společnost LIQUIDATORS, v.o.s., IČ: 248 17 465, se sídlem Slezská 2033/11, Praha 2, jakožto insolvenční správce Barbory Kolářové, nar. 4. 10. 1963, bytem Mánesova 1656/88, Praha 2, nabízí k odkupu souboru pohledávek za:

Jiřím Müllerem, nar. 26. 6. 1971, ve výši 5 023 095 Kč

Petrem Klemou, nar. 23. 3. 1987 ve výši 4 763 123,66 Kč

Janou Čonkovou, nar. 28. 12. 1977, Karlem Čonkou, nar. 21. 10. 1964 a Martinem Hellerem, nar. 3. 7. 1979 ve výši 1 014 482,35 Kč

Alexandrou Havlíkovou, nar. 5. 12. 1963, ve výši 96 789,40 Kč

Ivetou Gajdušekovou, nar. 19. 3. 1966 ve výši 198 030,70 Kč

Michaelou Vašatovou, nar. 14. 10. 1987, ve výši 113 837,17 Kč

Přemyslem Košťákem, nar. 19. 8. 1960, ve výši 90 459 Kč

Ivetou Danešovou, nar. 1. 5. 1970, ve výši 48 123 Kč

Alenou Vlčkovou, nar. 25. 11. 1951, ve výši 35 255,50 Kč

 

Prodej bude uskutečněn za níže uvedených podmínek:

  • Prodej nejvyšší nabídce
  • Insolvenční správce má právo odmítnou veškeré nabídky;
  • Úplata za postoupení pohledávky bude uhrazena nejpozději ke dni podpisu smlouvy.

Vaše nabídku prosím zasílejte na e-mail: pavel.madron@deiure.cz

Finanční majetekPohledávky

20.09.2019
19.09.2020


Informace o zadavateli

Jan Zůbek office@liquidators.cz

Související inzeráty