Prodej souboru pohledávek

Značka: MSPH 91 INS 19037/2015

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

01.03.2021
31.12.2021

Insolvenční správkyně dlužníka Fratelli Onofri s.r.o., IČ: 24659649,  JUDr. Lenka Žídková, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty jako položka č. 4 , soubor 14 pohledávek dlužníka, vzniklých z titulu dodání zboží.

Jedná se o soubor pohledávek z obchodního styku za těmito subjekty:

–              Best Credit Group s.r.o. v likvidaci, IČ: 27944077, pohledávka ve výši 37.150 Kč

–              Datart International, a.s. IČ: 60192615, pohledávka ve výši 3.345 Kč

–              Kotásek Josef, IČ: 15543544, pohledávka ve výši 2.627 Kč

–              Tesař Petr, IČ:75716950, pohledávka 6.417 Kč

–              Vlach Jan, IČ: 70408360, pohledávka ve výši 11.015 Kč

–              Konečná Markéta, IČ: 88649377, 3 pohledávky v celkové výši 19.882 Kč

–              VF.ELECTRIC s.r.o., IČ: 27209253, pohledávka ve výši 5.988 Kč

–              Filipovičová, pohledávka ve výši 1.990 Kč

–              Princ Daniel, IČ: 66097487, pohledávka ve výši 2.730 Kč

–              Studio 50+ s.r.o., IČ: 24262382, pohledávka ve výši 18.392 Kč

–              ATT International, IČ:218570405B01, Willemschouten 50,105DP Amsterdam, pohledávka 39.871,12 Kč

Nominální hodnota všech pohledávek: 109.558 Kč

 

 

Podmínky prodeje:

–      prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,
 • veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující,
 • předmět prodeje se prodává bez záruky za případně vady v místě, kde se nachází

Termín pro podání nabídek:  do 31. 12. 2021

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě a současně nabízenou kupní cenu, na email : spravce@zidkova.com nebo poštou na adresu JUDr. Lenka Žídková, insolvenční správkyně, Slezská 11, 120 00 Praha 2

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!