Prodej souboru pohledávek

Značka: TR-IV

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

12.05.2021
02.06.2021

Insolvenční správce dlužníka Tiskárna Rentis s.r.o. nabízí nejvyšší nabídce k prodeji soubor pohledávek, a to:

 • pohledávka za BELETRIS Production s.r.o., IČ: 2818108, Kaprova 42/14, 110 00 Praha, z titulu neuhrazené kupní ceny za dodané zboží vyúčtované fakturou č. 20160536, fakturou č. 20160588 a fakturou č. 20160656 v celkové výši 86 311,00 Kč
 • pohledávka za Janou Suchánkovou, nar. 28.12.1955, IČ: 45285217, Slezská 136, 130 00 Praha, z titulu neuhrazené kupní ceny za dodané zboží vyúčtované fakturou č. 20140224 na částku 94 694,00 Kč a fakturou č. 20140365 na částku 97 643,00 Kč. Faktura byla uhrazena co do výše 33 379,00 Kč. Pohledávka byla přiznána rozsudkem č.j. 22 C 342/2014-13, který nabyl právní moci dne 29.12.2014.  Pohledávka je přihlášená do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 79 INS 30888/2014 (PP 22) ve výši 209 950,95 Kč
 • pohledávka za Východočeská tiskárna, spol. s.r.o., IČ: 60933496, Husovo nám. 54, 533 04 Sezemice, z titulu neuhrazené ceny za tisk letáků vyúčtované fakturou č. 20131235 na částku 114 671,70 Kč. Faktura byla částečně uhrazena vzájemným zápočtem co do výše 85 003,00 Kč. Pohledávka je přihlášená do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPA 44 INS 1958/2014 (PP 42) ve výši 29 668,70 Kč
 • pohledávka za Čestmírem Bendou, nar. 13.10.1963, IČ: 48095656, U Silnice 151, 252 31 Všenory, z titulu neuhrazené směnečné sumy ve výši 368 525,50 Kč s příslušenstvím. Pohledávka byla přiznána rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 36 Cm 191/2009-53, který nabyl právní moci dne 3.11.2009. Pohledávka je vymáhána soudním exekutorem Mgr. Tomášem Voborníkem, Exekutorský úřad Pardubice, v exekučním řízení č.j. 195 EX 3841/09  ve výši 725 976,70 Kč

Nabídky se podávají do 1.6.2021 na e-mail: info@inozicka.cz, poštou na adresu: Ing. Lukáš Nožička, Šilingrovo nám. 3, 602 00 Brno, případně datovou schránkou, ID DS: 9spx95u.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

Informace o zadavateli

Lukáš Nožička info@inozicka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!