PRODEJ SOUBORU POHLEDÁVEK

Značka: MSPH 95 INS 2693/2018

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

18.10.2021
31.12.2021

Insolvenční správkyně dlužníka HB Helena s.r.o., IČ: 26006979,  JUDr. Lenka Žídková, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 3, a to:

Pohledávky z obchodních styku za těmito dlužníky:

IČ: Obchodní firma: částka
41228065  Kamile-Iva Poláčková       14 933,00 Kč
48371319  Sylva Moserová            223,00 Kč
48371319  Sylva Moserová         6 116,00 Kč
48371319  Sylva Moserová         3 969,00 Kč
48371319  Sylva Moserová         8 292,00 Kč
48371319  Sylva Moserová       11 193,00 Kč
48371319  Sylva Moserová         2 373,00 Kč
48371319  Sylva Moserová         7 238,00 Kč
48371319  Sylva Moserová       12 865,00 Kč
48371319  Sylva Moserová       11 444,50 Kč
64471373  Miroslava Dorociaková            597,00 Kč
68905556  Kateřina Hrnčířová         2 847,00 Kč
73478890  Alexandra Čumpelíková         1 485,00 Kč
25785389  Prodigy Finance s.r.o       17 216,92 Kč
25785389  Prodigy Finance s.r.o         6 000,00 Kč
14859424  Dámská móda         2 947,00 Kč
26051583  Art 4 Promotion s.r.o.       11 900,00 Kč
76085571  Lucie Volfová         3 197,00 Kč
76085571  Lucie Volfová         5 125,00 Kč
   Celkem     129 961,42 Kč

Stav pohledávek: promlčené

Podmínky prodeje:

–      prodej nejvyšší nabídce po uplynutí lhůty k nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 30.11.2021

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, nabízenou kupní cenu a specifikaci kupujícího na email : spravce@zidkova.com

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 28.06.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!