Prodej souboru pohledávek z ins. řízení Anglický dvůr s.r.o. LHŮTA pro nabídky do 25.04.2022

Značka: Anlg.dv./pohl./2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

08.04.2022
25.04.2022

Ins. správce nabízí k úplatnému postoupení soubor pohledávek z majetkové podstaty ins. Anglický dvůr s.r.o., IČO 29158443,  insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSPL 54 INS 12734/2020

Jedná se o soubor následujících pohledávek vzniklých z obchodního styku s přísl. sepsaných pod pol.č. IV/1:

poř.č. dlužná částka dlužník IIČ splatnost dne faktura č. Dokumenty 
5 32 194,47 Kč et cetera Travel s.r.o., Mendelova 542/17, Háje, 149 00 Praha 4 24800333 26.03.2020 faktura č. 27245 na částku 32.194,50 splatná dne 26.3.2020, zbývá k úhradě 32.194,47 Kč faktura
6 12 018,93 Kč et cetera Travel s.r.o., Mendelova 542/17, Háje, 149 00 Praha 4 24800333 03.04.2020 faktura č. 27285 na částku 12.018,92 Kč splatná dne 3.4.2020, zbývá k úhradě 12.018,93 Kč faktura
15 12 908,28 Kč JASON TRAVEL, s.r.o., Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha 1 61457833 13.03.2020 faktura č. 27103 na částku 14.229,60 Kč splatná dne 13.3.2020, zbývá k úhradě 12.908,28 Kč faktura, přihláška do konkursu poř.č. P16
16 26 273,94 Kč JASON TRAVEL, s.r.o., Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha 1 61457833 26.03.2020 faktura č. 27246 na částku 26.273,89 Kč splatná dne 26.3.2020, zbývá k úhradě 26.273,94 Kč faktura, přihláška do konkursu poř.č. P16
21 21 801,78 Kč TERMA-TRAVEL CONTRACTING, s.r.o. 07435428 03.03.2020 faktura č.27012 na částku 21.801,73 Kč splatná dne 3.3.2020, zbývá k úhradě 21.801,78 Kč faktura
22 42 155,19 Kč TERMA-TRAVEL CONTRACTING, s.r.o. 07435428 17.03.2020 faktura č.27146 na částku 42.155,18 Kč splatná dne 17.3.2020, zbývá k úhradě 42.155,19 Kč faktura

Pro bližší informace kontaktujte: office@sirhalova.cz, tel. 775 113 702. Nahlédnutí do podkladů je možné po předchozí domluvě.

Nabídky podávejte elektronicky na e-mail: office@sirhalova.cz nebo do datové schránky ins. správce f79yjsk.

Lhůta pro podání nabídek: do 25.04.2022

Podmínky prodeje / postoupení souboru pohledávek:

 1. Nabízená pohledávka bude postoupena zájemci s  nejvyšší předloženou nabídkou úplaty.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat označení „postoupení pohledávky Anlg. dvůr“, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště, kontakty – tel.č., e-mail) a nabídku úplaty za postoupení.
 3. Úplata bude uhrazena nejpozději při podpisu postupní smlouvy/před nabytím účinnosti postupní smlouvy.
 4. Postupitel neodpovídá za dobytnost pohledávek. S  ohledem na to, že pohledávka je zpeněžována v rámci ins. řízení, bere zájemce – postupník ve smyslu § 1885 obč. zák. na vědomí, že postupované pohledávky jsou nejisté a mohou být nedobytné; s tímto vědomím pak zájemce činí svou nabídku úplaty za jejich postoupení.
 5. Prodej podléhá souhlasu ins. soudu.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce

 

 

 

Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 28.06.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!