Prodej souboru směnečných pohledávek

Značka: KSPH 35 INS 13556 / 2013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

26.01.2021
21.02.2021

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D., jako insolvenční správce dlužníka Východočeská leasingová, spol. s r.o., IČ: 44468105, insolvenční řízení vedeno pod sp. zn. KSPH 35 INS 13556 / 2013 u Krajského soudu v Praze, tímto nabízí k prodeji soubor směnečných pohledávek dle přiloženého seznamu, jedná se o položku 4.1. soupisu majetkové podstaty dlužníka. Lhůta pro podání nabídek je do 21. 2. 2021 (včetně) na e-mail: insolvence@chalupecka.cz.

Prodej nejvyšší nabídce. Insolvenční správce neodpovídá za existenci a dobytnost těchto pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. Zpeněžení bude podléhat souhlasu insolvenčního soudu, věřitelský orgán (zástupce věřitelů) již souhlas se zpeněžením vyslovil.


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D. insolvence@chalupecka.cz Zemské právo 1574/3, Praha 15-Hostivař, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!