Prodej spoluvlasnického podílu 1/2 na bytové jednotce 2+1 a spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku – Karviná

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

04.04.2022
31.05.2021

Prodej 1/2 spoluvlastnického podílu na byt. jednotce a společných částech budovy. Jedná se konkrétně o prodej nemovitosti zapsané na LV č. 5854 a 5822 pro kat. území Ráj: podíl 1/2 bytové jednotky č. 505/1 umístěné v budově č.p. 505,506 se způsobem využití bytový dům, postavené na pozemku parc.č.499/7 – zastavěná plocha a nádvoří. Dále 1/2 spoluvlastnického podílu ve výši Ráj, č.p. 505, 506, byt. dům, stojící na parcele č.499/7 a podíl o velikosti 5270/146850 na společných částech budovy č.p. 505,506, se způsobem využití bytový dům, postavené na pozemku parc.č. 499/7 – zastavěná plocha a nádvoří a podílu ve výši 527/29370 na pozemcích parc.č. 499/7 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Ráj, č.p. 505, 506, byt. dům, parc.č. 499/182 – ostatní plocha, parc.č. 499/183 ostatní plocha a parc. 499/184 – ostatní plocha, jiná plocha. Byt je v udržovaném stavu, celková plocha 54,60 m2, z toho: balkon 1,9 m2, koupelna 2 m2, kuchyň 8,8 m2, sklep 2,3 m2, WC 1 m2, pokoj 13,4 m2, pokoj 20,8 m2, předsíň 4,4 m2. Byt. dům je po celk. revitalizaci, zateplená fasáda, plastová okna. Prodej je realizován v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 37 INS 21035/2020, dlužník Pavlína Šugárová, insolvenční soud vyslovil souhlas se zpeněžením tohoto podílu prodejem mimo dražbu. Byt je užíván druhým spoluvlastníkem byt. jednotky.

Nabídky je aktuálně možno podávat do 31.05.2021 do 15:00 hod., a to písemně na adresu: Ing. Monika Fabrinská, Olšany u Prostějova 462, 798 14  Olšany u Prostějova a nebo emailem na: fabrinska@seznam.cz.V nabídce musí být uvedeno označení: „Nabídka – Nové Hamry“. 

Podmínky prodeje: 1) Podíly budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku, podané nabídky jsou závazné, nabídka na koupi musí obsahovat jméno a příjmení zájemce/název zájemce, r.č./IČ, bydliště FO/sídlo, nabídku kupní ceny. 2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny a označení: Prodej podílů – byt Karviná. 3) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s převodem podílů hradí kupující. Podíly na nemovitostech budou prodány ve stavu jak stojí a leží. 4) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!