Prodej spoluvlastnického podílu 1/12 na nemovitosti k.ú. Dubí u Teplic

Značka: KSPL 51 INS 16416/2016

Cena: 80000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

04.11.2022
05.12.2022

Insolvenční správce LIQUIDATORS v.o.s. dlužníka Petra Janouška, nar. 17. 5. 1952, jehož insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 51 INS 16416/2016, nabízí k prodeji majetek dlužníka a to konkrétně:

– ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na nemovitosti pozemku pac. č. 723, o výměře 119 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Dubí, č.p. 463, rodinný dům a pozemku parc. č. 724, o výměře 330 m2, zahrada, to vše nacházející se v obci Dubí, katastrální území Dubí u Teplic, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, zapsané na LV č. 1331.

 

Podmínky prodej:

 • prodej nejvyšší nabídce
 • minimální kupní cena je ve výši 80 000 Kč
 • úhrada kupní ceny bude provedena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Insolvenční správce upozorňuje, že nedisponuje fotografiemi nemovitosti ani znaleckým posudkem Výše uvedená minimální cena představuje hodnotu podílu, jak byl ohodnocen ze strany notáře v rámci dědického řízení.

Nabídky na odkup zasílejte nejpozději do 4. 12. 2022 a to prostřednictvím formuláře na webu burzaspravcu.cz nebo na e-mail office@liquidators.cz, kdy do předmětu zprávy uveďte spisovou značku insolvenčního řízení dlužníka.

 

Informace o zadavateli

Jan Zůbek office@liquidators.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!