PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/15 NA POZEMCÍCH, OBEC KORYČANY, OKRES KROMĚŘÍŽ

Značka: K/7974/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

16.03.2023
20.04.2023

V insolvenčním řízení sp. zn. KSLB 57 INS 14176/2022 nabízíme k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/15 na pozemcích:

 • pozemek parc. č. 2232 – orná půda, o výměře 2671 m2,
 • pozemek parc. č. 2300 – orná půda, o výměře 1171 m2,
 • pozemek parc. č. 2339 – orná půda, o výměře 12941 m2,
 • pozemek parc. č. 2449 – orná půda, o výměře 5286 m2,
 • pozemek parc. č. 2719 – orná půda, o výměře 22650 m2,
 • pozemek parc. č. 2788 – trvalý travní porost, o výměře 1226 m2,
 • pozemek parc. č. 3057 – orná půda, o výměře 3292 m2,
 • pozemek parc. č. 3083 – trvalý travní porost, o výměře 11643 m2,
 • pozemek parc. č. 3145 – trvalý travní porost, o výměře 7186 m2,

to vše v k.ú. Jestřabice, obec Koryčany, okres Kroměříž, zapsáno na LV 35 u KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž (položka č. 3 majetkové podstaty).

V případě zájmu je možné prodat spoluvlastnický podíl jen k některému z pozemků, v takovém případě je v nabídce potřeba specifikovat, ke kterému pozemku se nabídka vztahuje. Bude však případně preferován zájemce o koupi podílu ke všem uvedeným pozemkům.

 

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

– majetek bude prodán nejvyšší učiněné nabídce,

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

– veškeré náklady spojené s převodem (zejména správní poplatek katastru) hradí kupující,

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, správce neodpovídá za žádné jeho vady,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky.

 

Závazné nabídky s uvedením svých údajů podávejte prostřednictvím kontaktního formuláře, v elektronické formě na email koutna@akkrm.cz, nebo poštovní zásilkou na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 65, 602 00 Brno, nejpozději do 20. 4. 2023 (včetně).


Přílohy:

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!