PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODILU 1/2 NA NEMOVITÝCH VĚCECH

Značka: MSPH 76 INS 24033/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Šluknovská 318, Praha 9-Střížkov, Česko

Kraj: Hlavní město Praha

Nehmotný majetek

15.04.2021
31.10.2021

Insolvenční správce:

Koppa v.o.s., insolvenční správce, Mozartova 679/21, 460 01 Liberec

Dlužník:                 

Novotná Jana, sp.zn. MSPH 76 INS 24033/2020

Insolvenční správce nabízí k prodeji:

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na následujících nemovitých věcech:

– byt č. 318/11, vymezena v budově Střižkov, č. p. 311,312,313,314,315,316,317,318, 319,320,321, byt. dům, LV č. 445, podíl na společných částech domu a pozemku 6737/1488329

–           na parcele 602, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2,  LV č.445,

–           na parcele 603,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 283 m2 LV č.445,

–           na parcele 604,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2 LV č.445,

–           na parcele 605,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 271 m2 LV č.445,

–           na parcele 606,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 281 m2 LV č.445,

–           na parcele 607,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2 LV č.445,

–           na parcele 608,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 LV č.445,

–           na parcele 609,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285 m2 LV č.445,

–           na parcele 610,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2 LV č.445,

–           na parcele 611,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 278 m2 LV č.445,

–           na parcele 612,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 281 m2 LV č.445,

 

vše zapsáno na LV č. 3073, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha,

kat.pracoviště Praha, kat. území Střižkov.  Nemovité věci byly oceněny společností ZUOM a.s., dle znaleckého posudku č. 987-12/2021 v ceně obvyklé 2.100.000,-Kč

 

Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán  zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu insolvenčního správce, do datové schránky nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR dohodou Kč Dohodou

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!