prodej spoluvlastnického podílu 1/2 nemovitosti na LV 71 pro k.ú. Kozmice u Benešova

Značka: I.437

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

20.08.2020
10.01.2024

Insolvenční správce vyhledává zájemce o koupi nemovitosti v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 71INS 8185/2019, kdy předmětem koupě je nemovitost zapsaná v soupise majetkové podstaty, a to spoluvlastnický podíl id. 1/2 na nemovitostech – parcela p.č. 993/5, o výměře 465, neplodná plocha, vše zapsané na LV 71 pro obec Kozmice, k.ú. Kozmice u Benešova, u KÚ pro Středočeský kraj, KP Benešov

Pozemek p.č. 993/5 leží v rekreační lokalitě v severním cípu Kácovy Lhoty, parkování by asi bylo možné po dohodě naproti pozemku, autobusová zastávka asi 350 m. Na pozemku stojí od roku 1991 rozestavěná zděná chata, nemovitost je napojena na elektřinu, vodu bylo nutné donášet, v současné sobě je na hranici pozemku sousedem vybudována studna. Stavba je nepodsklepená se sedlovou střechou krytou plechem, má dřevěná okna, provizorní dveře, je omítnuta vápenocementovou omítkou, část štítu byla obložena dřevem, které se již rozpadá. U domu je stavební jistič elektřiny, v jaké stavu jsou rozvody elektřiny se nepodařilo ověřit. Chata má přízemí a pod strmou střechou další 2 podlaží. Chata nebyla užívána.

Dle informací, které má insolvenční správce není nemovitost dlouhodobě užívána, spoluvlastník projevil zájem o odkup spoluvlastnického podílu dlužníka. Možnost prohlídky nelze garantovat. Na vyžádání je možné zaslat znalecký posudek ze srpna 2019.

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 10.1.2024, a to písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč. a nebo mailem na: jaskova@akjaskova.cz.

Prohlídka není garantována.

Podmínky prodeje:

Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, uzavření kupní smlouvy je podmíněno souhlasem Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) spoluvlastnický podíl 1/2 Kozmice, b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.
Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.
Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
Nemovité věci jsou prodávány ve stavu “jak stojí a leží”.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům.


Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!