Prodej spoluvlastnického podílu 1/3 – k.ú. Dubňany

Značka: I.418

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

21.05.2024
21.06.2024

Insolvenční správkyně dlužníka Antonína Tomana, r.č. 671218/1773, bytem náměstí 15.dubna 1149, 696 03 Dubňany, ve věci vedené Krajským soudem v Brně sp. zn. KSBR 26 INS 19393/2018, vyhledává zájemce o koupi majetku dlužníka sepsaného v soupise majetkové podstaty, a to:

 • spoluvlastnický podíl 1/3 k pozemku p.č. 3331/239, ostatní plocha zapsané na LV 3034 pro k.ú. a obec Dubňany, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, za těchto podmínek:

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 21.6.2024, a to na písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč nebo emailem na: jaskova@akjaskova.cz

V nabídce musí být uvedeno označení: podíl Dubňany

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení, b) jméno a příjmení zájemce + telefon a c) uvedení nabízené ceny.
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
5) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
6) Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům. Je nutný souhlas soudu a věřitelského orgánu.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!